Nhập thông tin thành viên

Bạn có thể tìm việc bằng cách nhập "làm việc tại Nhật Bản" hay "làm việc tại nơi mình đang sinh sống".

Thông tin nhân viên

Nơi làm việcBắt buộc
Nguyện vọng 1
Thêm vào
Nguyện vọng 2
Thêm vào
Nguyện vọng 3
Trình độ ngoại ngữBắt buộc
Thêm vào
Thêm vào
Thêm vào
Năng lực JLPTBắt buộc
Khu vực sinh sốngBắt buộc
Quê quánBắt buộc
Ngôn ngữ bản xứBắt buộc
Năm sinhBắt buộc
Danh xưngBắt buộc
Họ tênBắt buộc
EmailBắt buộc
Số điện thoại di độngBắt buộc
Tình trạng công việcBắt buộc
Mật khẩuBắt buộc

Trình độ học vấn

Trình độ học vấnBắt buộc
Tên trườngBắt buộc
Khoa
Thời gianBắt buộc
Từ
Đến
Trình độ học vấnBắt buộc
Tên trườngBắt buộc
Khoa
Thời gianBắt buộc
Từ
Đến
Trình độ học vấnBắt buộc
Tên trườngBắt buộc
Khoa
Thời gianBắt buộc
Từ
Đến

Công ty bị chặn

Từ khóa tên công ty(0/10)
Thêm một công ty

Về trình độ tiếng Nhật

・Trình độ giao tiếp thông thạo: trình độ N1 trở lên Có thể làm thông dịch viên tiếng Nhật ở những địa điểm công cộng, đàm phán trong kinh doanh
Người có kinh nghiệm sử dụng tiếng Nhật để làm việc lâu dài. Người có kinh nghiệm sống khá lâu tại Nhật
・Trình độ tiếng Nhật kinh doanh: trình độ N1~N2 Người có thể sử dụng tiếng Nhật trong công việc mà không gặp trở ngại gì, như có thể đàm phán trong kinh doanh, điều hành trong công ty, v.v… Người có kinh nghiệm du học tại Nhật, đã từng sử dụng tiếng Nhật để làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản
・Trình độ giao tiếp hằng ngày: Trình độ N2~N3 Người có thể giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Nhật mà không gặp trở ngại gì Người có ít kinh nghiệm làm việc sử dụng tiếng Nhật, gặp khó khăn khi đàm phán trong kinh doanh.
・Mới học hoặc không thể nói tiếng Nhật: Người không thể nói bằng tiếng Nhật (ở đây bao gồm những người chỉ có thể chào hỏi được)