Trang quản lý cho doanh nghiệp

Liên hệ

Global Privacy Policy (RGF Services)

■ Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân

•RGF HR Agent tận dụng các phương tiện truyền thông đa dạng như tạp chí thông tin, internet, thiết bị di động, cũng như các sự kiện và dịch vụ hỗ trợ, v.v… để mang đến một nơi “kết nối xuyên thời gian, không gian để gặp gỡ” dành cho các cá nhân và doanh nghiệp có bối cảnh sinh sống, làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Để xử lý một lượng lớn thông tin cá nhân của khách hàng và người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty chúng tôi đã quy định phương châm này dựa trên những chuẩn mực đạo đức của công ty, xây dựng một hệ thống quản lý thông tin cá nhân, thực hiện trách nhiệm ứng phó xử lý trên cương vị là một doanh nghiệp.

Phương châm 1: Đặt ra giới hạn cho mục đích sử dụng thông tin cá nhân, xử lý thích hợp trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích này. Ngoài ra, còn đưa ra những biện pháp để không sử dụng sai mục đích.

Phương châm 2: Thu thập thông tin cá nhân một cách phù hợp và hợp pháp.

Phương châm 3: Không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân.

Phương châm 4: Trong quá trình quản lý thông tin cá nhân, luôn nỗ lực thiết lập các biện pháp cần thiết và thích hợp để phòng ngừa việc rò rỉ, thất thoát, xâm hại và thay đổi chỉnh sửa thông tin, cũng như quản lý an toàn cho thông tin.

Phương châm 5: Trong quá trình xử lý thông tin cá nhân, luôn nỗ lực để chủ thể cung cấp thông tin đó có sự kết nối tham gia phù hợp, nỗ lực đảm bảo nội dung thông tin luôn được cập nhật mới nhất và chính xác nhất có thể.

Phương châm 6: Tuân thủ pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, và xây dựng quy định nội bộ liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, luôn tuân thủ và tiến hành xem xét lại quy định này.

Phương châm 7: Bố trí quầy tiếp nhận để thực hiện tư vấn, xử lý than phiền liên quan tới việc bảo vệ thông tin cá nhân, nỗ lực đưa ra cách xử lý thích hợp.

RGF HR Agent

■ Xử lý thông tin cá nhân
• RGF HR Agent (sau đây gọi là “RGF”) luôn tuân thủ chính sách bảo mật dành cho người sử dụng (sau đây gọi là “người sử dụng”) các trang web tên miền phụ ở các quốc gia có liên quan đến trang web Japanese-jobs.com (https://jp.japanese-jobs.com/vi) và japanese-jobs (sau đây gọi là “trang web này”), chúng tôi luôn cẩn trọng chú ý đến việc quản lý và thực hiện việc xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng (được định nghĩa như dưới đây).

◆ Thông tin cá nhân
Trong số các thông tin liên quan đến cá nhân người sử dụng, thông tin cá nhân là những thông tin giúp nhận diện được người sử dụng này bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail, tên trường học, và các ghi chép khác, v.v…, những mục tạo nên thông tin này. Ngoài ra, còn bao gồm cả loại thông tin cá nhân có thể giúp nhận diện phù hợp cá nhân người sử dụng, có thể so sánh đối chiếu dễ dàng với các thông tin khác trong trường hợp không thể nhận diện được người sử dụng chỉ với những thông tin nêu trên.

◆ Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân bao gồm các mục đích dưới đây. Không được sử dụng vượt quá mục đích sử dụng này.
A. Chứng thực cá nhân người sử dụng và cung cấp dịch vụ này cho người sử dụng
B. Phát - gửi các loại thông báo, DM, bản tin qua e-mail, liên lạc đi kèm khi sử dụng dịch vụ này
C. Cung cấp thông tin cá nhân cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này dựa trên sự chấp nhận – đăng ký của người sử dụng
D. Gửi – hiển thị các quảng cáo, nội dung, v.v… cung cấp dịch vụ này dựa trên thông tin thuộc tính, thông tin thiết bị đầu cuối, thông tin vị trí, lịch sử thao tác, v.v…
E. Cải thiện chất lượng dịch vụ này, phát triển và tiếp thị dịch vụ mới
F. Thực hiện các chiến dịch, tiến hành khảo sát, giám sát, thu thập dữ liệu, v.v…
G. Xác nhận – trả lời các ý kiến, liên hệ, nội dung bình luận liên quan đến dịch vụ này
Bên cạnh đó, trong “dịch vụ chiêu mộ nhân lực” thuộc dịch vụ này, sẽ công khai thông tin đăng ký cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này và cho các văn phòng giới thiệu việc làm có phí có liên kết với dịch vụ này.

◆ Tính tùy ý của việc cung cấp thông tin cá nhân
Nếu bạn không nhập từng nội dung cần thiết để thực hiện các dịch vụ thuộc dịch vụ này, có thể bạn sẽ không được cung cấp các dịch vụ đó.

◆ Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
RGF không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của chính người sử dụng. Chỉ cung cấp trong trường hợp sau khi xác định rõ bên được cung cấp, nội dung thông tin cung cấp và nhận được sự đồng ý của người sử dụng. Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân mà không cần đến sự đồng ý của người sử dụng, trong phạm vi không vi phạm các bộ luật liên quan.
A. Trường hợp nhận định rằng người sử dụng gây bất lợi cho bên thứ ba
B. Trường hợp cần hợp tác để các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính quyền địa phương, hoặc bên nhận ủy thác của các cơ quan này thực thi các công việc theo quy định pháp luật, và nếu việc chờ sự đồng ý từ chính người sử dụng có thể gây trở ngại cho việc thực thi công việc này
C. Trường hợp tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát hay các cơ quan có quyền hạn tương đương yêu cầu công khai thông tin cá nhân
D. Trường hợp được chính người sử dụng yêu cầu công khai hoặc cung cấp một cách rõ ràng cho bên thứ ba
E. Trường hợp được pháp luật cho phép công khai hoặc cung cấp
F. Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân đi cùng với việc kế thừa hoạt động kinh doanh do việc sát nhập hoặc các lý do khác, trường hợp được xử lý trong phạm vi mục đích sử dụng trước khi kế thừa

◆ Điều khoản miễn trừ trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp cho bên thứ ba
Liên quan đến việc bên thứ ba có được thông tin cá nhân, RGF sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong các trường hợp dưới đây.

A. Trường hợp chính người sử dụng tự công khai thông tin cá nhân cho một doanh nghiệp xác định, thông qua việc sử dụng chức năng của dịch vụ này hoặc bằng phương tiện khác
B. Trường hợp bên thứ ba vô tình xác định được chủ thể thông tin cá nhân từ các thông tin đã nhập trong dịch vụ này
C. Trường hợp người sử dụng cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân trên các trang web bên ngoài có liên kết với dịch vụ này
D. Trường hợp người không phải là chính người sử dụng có được thông tin có thể nhận diện cá nhân người sử dụng (ID, mật khẩu, v.v…)

◆ Ủy thác ra bên ngoài việc xử lý thông tin cá nhân
RGF có thể ủy thác ra bên ngoài một phần hoặc toàn bộ nghiệp vụ xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra, việc xử lý thông tin cá nhân tại bên nhận ủy thác, sẽ do RGF chịu trách nhiệm.

◆ Sử dụng dữ liệu đã được xử lý thống kê
Dựa trên các thông tin cá nhân đã được cung cấp, RGF sẽ tạo dữ liệu thống kê đã qua xử lý để không thể xác định được cá nhân nào. Đối với dữ liệu thống kê giúp không thể xác định cá nhân, RGF có quyền sử dụng mà không bị bất kỳ hạn chế nào.

◆ Thay đổi thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, chỉ có chính người sử dụng mới có thể yêu cầu thông báo “mục đích sử dụng thông tin cá nhân”, công khai, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân đã đăng ký, ngừng sử dụng, và ngừng cung cấp cho bên thứ ba (sau đây gọi là “thay đổi thông tin cá nhân”). Về phương pháp cụ thể, vui lòng liên hệ đến nơi quản lý thông tin cá nhân dưới đây. Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây, chúng tôi có thể không đáp ứng việc thay đổi thông tin cá nhân.

A. Trường hợp có thể gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản, hay các quyền lợi – lợi ích khác của chính người sử dụng hoặc bên thứ ba
B. Trường hợp có thể gây trở ngại đáng kể cho việc tiến hành dịch vụ này một cách thích hợp
C. Trường hợp vi phạm pháp luật khác

Ngoài ra, trong trường hợp cần tốn một chi phí lớn để thay đổi thông tin cá nhân này, hay trường hợp khó có thể thực hiện thay đổi thông tin cá nhân, nếu có thể đưa ra biện pháp cần thiết thay thế giúp bảo vệ quyền lợi - lợi ích của người sử dụng, chúng tôi có thể sẽ không đáp ứng việc thay đổi thông tin cá nhân.

◆ Tính chính xác của thông tin cá nhân
RGF luôn nỗ lực để xử lý dữ liệu chính xác đối với thông tin cá nhân đã được cung cấp. Tuy nhiên, việc cập nhật mới nhất và chính xác nội dung thông tin cá nhân đã được cung cấp sẽ thuộc phạm vi trách nhiệm của người sử dụng.

◆ Hạn chế việc thu thập thông tin cá nhân tế nhị
Về nguyên tắc, RGF không thu thập thông tin cá nhân bao gồm các nội dung ghi dưới đây. Tuy nhiên, trường hợp người sử dụng tự cung cấp, sẽ không thuộc phạm vi này.
A. Nội dung liên quan đến tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo
B. Nội dung là nguyên nhân gây ra sự phân biệt về chủng tộc, dân tộc, địa vị, nơi xuất thân (ngoại trừ thông tin liên quan đến tỉnh thành phố hay quận huyện thành phố đang sinh sống), khuyết tật về cơ thể và tinh thần, lịch sử phạm tội, hay các sự phân biệt mang tính xã hội khác
C. Nội dung liên quan đến quyền tổ chức, đàm phán tập thể của người lao động, và các hành vi hoạt động tập thể khác
D. Nội dung liên quan đến việc tham gia hoạt động biểu tình tập thể, thực thi quyền kiến nghị, và thực thi các quyền lợi chính trị khác
E. Y tế chăm sóc sức khỏe và đời sống tình dục

◆ Quản lý thông tin cá nhân
Để phòng ngừa việc làm thất thoát, sử dụng sai, và sửa đổi thông tin cá nhân hiện đang chịu sự quản lý của mình, RGF luôn nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp. Thông tin cá nhân được bảo quản dưới một môi trường an toàn mà người sử dụng thông thường không thể truy cập được. Mặc dù vậy, cũng mong quý vị hiểu rằng trên internet không có một biện pháp bảo mật nào là an toàn tuyệt đối.

◆ Xác nhận chủ thể thông tin cá nhan
Trường hợp đăng ký thành viên vào các dịch vụ web hay thành viên sử dụng dịch vụ, trường hợp đáp ứng yêu cầu công khai, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân, v.v…, RGF sẽ xác nhận có đúng là chủ thể thông tin cá nhân hay không thông qua thông tin có thể nhận diện cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, số chứng mình nhân dân, địa chỉ mail, mã số thành viên, mật khẩu, v.v…). Tuy nhiên, trường hợp người không phải là chủ thể thông tin cá nhân có được thông tin có thể nhận diện cá nhân người sử dụng và sử dụng thông tin đó, RGF sẽ không chịu trách nhiệm.

◆ Về thu thập và sử dụng thông tin thuộc tính – thông tin thiết bị đầu cuối – thông tin vị trí – lịch sử thao tác
◇ Về các Cookie trong số thông tin thuộc tính – thông tin thiết bị đầu cuối – thông tin vị trí – lịch sử thao tác (sau đây gọi là “lịch sử thao tác”)
Công ty chúng tôi sử dụng Cookie để bảo mật tính riêng tư của người sử dụng, nâng cao tính tiện lợi, phát gửi các quảng cáo, và thu thập dữ liệu thống kê. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng kỹ thuật như Cookie và JavaScript, v.v… để thu thập thông tin thuộc tính không thể xác định cá nhân như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, khu vực sinh sống, v.v… trong số các thông tin đã cung cấp (giới hạn trong phạm vi không thể xác định cá nhân cho dù cố gắng kết hợp các thông tin này lại), thu thập thông tin thiết bị đầu cuối, lịch sử thao tác của người sử dụng trong trang web dịch vụ này (URL đã truy cập, nội dung, thứ tự tham khảo, v.v…), thông tin vị trí dựa trên sự chấp thuận – đăng ký của người sử dụng khi sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, trong Cookie và lịch sử thao tác không bao gồm toàn bộ thông tin cá nhân.

◇ Về nhật ký truy cập trong trường hợp dưới đây trong số lịch sử thao tác
Trường hợp người sử dụng đăng nhập và sử dụng dịch vụ này, sau khi xác định cá nhân, công ty chúng tôi có thể sẽ sử dụng lịch sử thao tác từ những lần đăng nhập trước để gửi – hiển thị các quảng cáo – nội dung và cung cấp dịch vụ này. Đối với việc ngừng gửi tin quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng liên hệ đến nơi quản lý thông tin cá nhân dưới đây.

◆ Nơi liên hệ quản lý thông tin cá nhân
Nơi phụ trách tiếp nhận RGF HR Agent: info@japanese-jobs.com

◆ ◆ Thay đổi chính sách bảo mật
Ngoại trừ trường hợp được pháp luật quy định, RGF có thể tùy ý thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào.

Khác

■ Nội dung miễn trừ trách nhiệm
• Vui lòng tự quản lý cẩn trọng các thông tin cá nhân đã gửi đến hoặc dự định gửi đến dịch vụ này. Liên quan đến việc rò rỉ thông tin từ thiết bị đầu cuối PC của chính người sử dụng hoặc từ những nơi khác do người sử dụng sở hữu, những cam kết về bảo mật của RGF không thể phát huy hiệu lực của nó.
■ Liên kết với bên ngoài
• Trang web này bao gồm cả những link liên kết với các trang web khác. Đối với việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web của bên liên kết, vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của trang web bên liên kết.
■ Thay đổi cam kết bảo mật
• Trong cam kết bảo mật của RGF, chúng tôi có thể chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ quan điểm về chính sách này. Trong trường hợp có sự thay đổi, chúng tôi nhất định sẽ thông báo trên trang web của dịch vụ này.