Tìm kiếm công việc

  • Chọn khu vực

    LớnChọn khu vực

    Nhật Bản

    Chọn khu vực bên trong

  • Chọn công việc

    Chọn công việc

Đăng tin tuyển dụng

Đăng ký bằng tài khoản RGF Trung Quốc

Người muốn đăng ký thành viên mới tại Japanese-Jobs.com bằng tài khoản RGF.cn vui lòng nhập thông tin tài khoản theo mẫu dưới đây.

Người dùng đã hoàn tất đăng kí đồng thời trên (RGF.asia/RGF.cn) có thể đăng nhập bằng Email và mật khẩu dùng trên RGF từ <Đăng nhập>.

Đăng ký thành viên mới

Email hướng dẫn đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã nhập.

Email hướng dẫn đăng ký đã được gửi cho bạn.

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Đăng ký thành viên chưa hoàn tất.

Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn đăng ký trong vòng vài phút.
Vui lòng tiếp tục đến trang đăng ký trong vòng 24 giờ từ URL ở email