Tìm kiếm công việc

 • Chọn khu vực

  LớnChọn khu vực

  Nhật Bản

  Chọn khu vực bên trong

 • Chọn công việc

  Chọn công việc

Đăng tin tuyển dụng

Số bài đăng tin tuyển dụng8857Mục!

Làm việc với năng lực tiếng Nhật của bạn
Trang web tuyển dụng Nhật Bản lớn nhất thế giới
 1. Công việc sử dụng tiếng Nhật ở Nhật Bản
 2. Công việc sử dụng tiếng Nhật ở [Nhật Bản] [Khác]

Danh sách công việc

 • Khác

  LớnChọn khu vực

  Nhật Bản

  Chọn khu vực bên trong

 • Chọn công việc

  Chọn công việc

 • Điều kiện cụ thể

  Thiết lập điều kiện chi tiết

  Mức lương

  • Mức tối thiểu
  • Mức tối đa

  Số năm kinh nghiệm

  Ngày công khai thông tin công việc

  Phân loại nhà tuyển dụng

  Năng lực tiếng Nhật

  Về năng lực tiếng Nhật

  Kỹ năng ngôn ngữ khác

  Ngành

Điều kiện tìm kiếm
Khác
Kết quả tìm kiếm
1170 Mục 1〜20kết quả hiển thị

0công việc được chọn

Tìm kiếm bằng cách chỉ định điều kiện

Tìm kiếm bằng cách chỉ định điều kiện

 • Khác

  LớnChọn khu vực

  Nhật Bản>

  Chọn khu vực bên trong

 • Chọn công việc

  Chọn công việc

Mức lương

 • Mức tối thiểu
 • Mức tối đa

Số năm kinh nghiệm

Điều kiện khác

Ngày công khai thông tin công việc

Phân loại nhà tuyển dụng

Năng lực tiếng Nhật

Về năng lực tiếng Nhật

Kỹ năng ngôn ngữ khác

Ngành

Về trình độ tiếng Nhật:

・Trình độ giao tiếp thông thạo: trình độ N1 trở lên

Có thể làm thông dịch viên tiếng Nhật ở những địa điểm công cộng, đàm phán trong kinh doanh
Người có kinh nghiệm sử dụng tiếng Nhật để làm việc lâu dài. Người có kinh nghiệm sống khá lâu tại Nhật

・Trình độ tiếng Nhật kinh doanh: trình độ N1~N2 

Người có thể sử dụng tiếng Nhật trong công việc mà không gặp trở ngại gì, như có thể đàm phán trong kinh doanh, điều hành trong công ty, v.v…
Người có kinh nghiệm du học tại Nhật, đã từng sử dụng tiếng Nhật để làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản

・Trình độ giao tiếp hằng ngày: Trình độ N2~N3

Người có thể giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Nhật mà không gặp trở ngại gì
Người có ít kinh nghiệm làm việc sử dụng tiếng Nhật, gặp khó khăn khi đàm phán trong kinh doanh.

・Mới học hoặc không thể nói tiếng Nhật:

Người không thể nói bằng tiếng Nhật (ở đây bao gồm những người chỉ có thể chào hỏi được)

Please select the jobs you want to apply (not more than 5 jobs)

Đăng ký thành viên mới

Email hướng dẫn đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã nhập.

Email hướng dẫn đăng ký đã được gửi cho bạn.

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Đăng ký thành viên chưa hoàn tất.

Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn đăng ký trong vòng vài phút.
Vui lòng tiếp tục đến trang đăng ký trong vòng 24 giờ từ URL ở email